We have detected that you are browsing the website from outside Poland. Go to www.opharm.com

W związku z wojną, która toczy się na Ukrainie mamy do czynienia z tragedią humanitarną. Jesteśmy świadomi koszmaru, który ma miejsce za naszą granicą.

Polacy okazali ogromną wolę do pomocy naszym wschodnim sąsiadom – materialną i finansową. Opharm S.A. nie pozostaje obojętny i dołącza do tych starań.

Z każdego opakowania naszych masek, oznaczonych specjalnym symbolem, przekazujemy część zysku netto Fundacji Happy Kids, która opiekuje się dziećmi z ukraińskich domów dziecka. Misją Fundacji jest wyrównanie szans i zapewnienie dzieciom lepszego startu w przyszłość, by kiedy dorosną, mogły spełniać swoje marzenia i życiowe cele. Happy Kids stworzyło 17 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie 8 dzieci i nieustannie wspiera rodzicielstwo zastępcze oraz organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziców.

Opharm przekazuje cały zysk uzyskany ze sprzedaży tej maski na rzecz fundacji Happy Kids, która opiekuje się osieroconymi dziećmi z Ukrainy.

Od ceny sprzedaży odejmowane są: podatki, koszty materiałów oraz proporcjonalna alokacja kosztów stałych. Te koszty nie przekroczą 12 gr do jednej maski. Pozostała kwota jest w pełni przekazywana na rzecz fundacji Happy Kids.

Zachęcamy również Państwa do wsparcia Fundacji - wspólnie możemy zdziałać wiele!