We have detected that you are browsing the website from outside Poland. Go to www.opharm.com

GRUPA OPHARM

Opharm S.A. to dynamicznie rozwijająca się europejska firma produkująca chusteczki nawilżane, wyroby medyczne i higieniczne. Posiadamy pozycję lidera w branży dzięki wysokiej jakości produktów i doskonałej obsłudze klientów w całej Europie.

Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom najwyższej możliwej jakości. Naszą gwarancją satysfakcji jest produkcja spełniająca wszystkie normy europejskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Nasze produkty, produkujemy w Europie z lokalnych materiałów.

Stawiamy na rygorystyczny proces kontroli jakości. Naszym celem jest, aby każdy użytkownik produktów marki Opharm był dumny z korzystania z polskich produktów.

OPHARM spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Piątek informuje, że Półmaski filtrujące, FFP2 „OPHARM OPP2 „, kod EAN 5904302080102 oraz Półmaski filtrujące, FFP2 „OPHARM OPP, kod EAN 5904302080164, nie spełniają wymagali określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, co potwierdziły badania laboratoryjne wyrobów, które zostały poddane testowi ekspozycji na olej parafinowy, po uprzednim kondycjonowaniu termicznym, w wyniku czego stwierdzono przekroczone maksymalnego stopnia penetracji – 6 %, co uniemożliwienia dostarczenie użytkownikowi powietrza nadającego się do oddychania, gdy znajduje się on w zanieczyszczonej atmosferze lub w atmosferze o niedostatecznej zawartości tlenu.

Ogłoszenie zamieszcza się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

0 mln
masek dziennie
0
powierzchni produkcyjnej
0
liczba krajów do których dostarczamy
0 mln
chusteczek miesięcznie

Aktualności

Produkty